Bridge C

5-korts högfärg

Kursinformation

I kursen Bridge C fokuserar vi på speltekniken. Om ni bjuder som ett bridgeproffs men inte kan spela korten blir resultatet oftast inte så bra – i denna kurs tränar vi därför på spelföring. Du kommer efter denna kurs att behärska flera speltekniska begrepp till exempel att maska, godspela och hålla upp. Efter avslutad kurs är vår förhoppning att du som spelförare ordnar åtminstone ett stick till på varje giv!

Kursens innehåll:

1. Stick 1 - Utspel
2a. Utspelshandens partner, påspel och markeringar
2b. Svar på partnerns utspel från sekvens
2c. Attitydmarkera när du sakar
3a. Stick 1 i NT- Ur spelförarens perspektiv
3b. Stick 1 - Analysera utspelsfärgen
4a. Vad är en förlorare i trumfkontrakt
4b. Stöld på korta trumfhanden
4c. Sakar förlorare på vinnare
5a. Spelföraren räknar ingångar
5b. Spela från svaghet mot styrka
5c. Maska
6a. Kombinera flera spelföringstekniker
6b. Satsa på längdstick
6c. Tempo
7a. Spelföraren väljer att inte trumfa ut
7b. Korsstöld - Få maximal nytta av dina trumf
8a. Spelföraren väntar med ess i NT
8b. Försvaret väntar med ess i NT
9a. Försvarsspel
9b. Saka rätt färg
10a. Maximera dina chanser vid färgbehandling
10b. Toppa eller Maska
10c. Att spela mot oddsen med säkerhet
11a. Spelplan i NT-kontrakt
11b. Spelplan i trumfkontrakt

Kursbok för bridge C

Tider & anmälan

1 gång i veckan, varje pass är 3 timmar vid 11 tillfällen.

Priset är 2.100 kr inklusive kursbok.

Måndagar klockan 18:30 – 21:30 Lärare: Harry Hjort Warenius

Kursen startar den 16 september med uppehåll den 28 oktober och slutar den 2 december

Anmälan

Tisdagar klockan 14:00 – 17:00 Lärare: Katt Midskog

Kursen startar den 17 september med uppehåll den 29 oktober och slutar den 3 december

Anmälan

Torsdagar klockan 14:00 – 17:00 Lärare: Per Leandersson

Kursen startar den 19 september med uppehåll den 31 oktober och slutar den 5 december

Anmälan

Fredagar klockan 10:00 – 13:00 Lärare: Ivar Lichtenstein

Kursen startar den 20 september med uppehåll den 1 november och slutar den 6 december

Anmälan

Vid frågor, kontakta oss på 08-502 352 62

eller maila oss på info@stockholmsbridgeskola.se

Repetition av tidigare lektioner på nätet

Repetition av tidigare lektioner hittar du under fliken Digitalt. Här kan du se en inspelad videogenomgång av alla lektioner.